Акция CoroMill Dura


  • Изключително намалени цени за периода. 
  • Възможност за min. три презаточвания при запазване на първоначалния живот на инструмента.
  • Семейство Dura - пълна гама от диаметри,  дължини. 
  • Производително обработване на различни видове материали

Акция CoroMIll Dura pdf 2.40 MB изтеглиTechnoing

гр. Варна, ул. Иван Троянски 3
+359 52 974 457
office@technoing.biz

facebook instagram youtube

2024, Всички права запазени. Защита на личните данни